Liên hệ

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH ORACO là đơn vị cung ứng các loại sản phẩm dịch vụ nông nghiệp. Chúng tôi thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu những thị hiếu, xu hướng thay đổi và phát triển của ngành nông nghiệp nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng

Địa chỉ: sô 233, thôn 3, xã Eamnang, Huyện Cưmgar, Tỉnh Đăk Lăk
SĐT: 0366 457 479
Email: oraco1989@gmail.com
Website: oraco.vn